Bert van Leeuwen, AGS-4 Co-creatie

De afgelopen tijd is veel aandacht gegeven aan de tweede fase van AGS
(Aangiftesysteem), het vervangen van het douanesysteem Sagitta Invoer. De door de
douane en EVO/Fenex georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten waren in ieder geval
goed bezocht, er waren zelfs twee extra bijeenkomsten nodig om alle geïnteresseerden
gelegenheid te geven de voorlichting bij te wonen. Er kan dus wel gezegd worden dat
dit onderwerp leeft in douaneland.