Douane Nederland sluit per 1 mei 2019 aan bij het EU Trader Portal

Per 1 mei 2019 neemt de douane het EU Trader Portal in gebruik. Dit portaal regelt de
Europese vergunningen en wordt door alle lidstaten gebruikt.