Wijzigingen Gebruikstarief 1 t/m 30 september 2018

Hierna is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die in de recente
online-updates zijn verwerkt van inenuitvoer.nl, Gebruikstarief. Zo nodig zijn met
betrekking tot bepaalde maatregelen nadere gegevens opgenomen. Wijzigingen die in de
online zijn verwerkt na de hierboven vermelde datum worden opgenomen in het volgende
maandoverzicht.