Representatieve prijzen in de sectoren slachtpluimvee en eieren