Hoge Raad - middelen cassatie indeling scheepscasco’s leiden niet tot vernietiging uitspraak Hof

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 3 december 2020 uitspraak gedaan in de gevoegde zaaknr. 17/00404 en 17/00405 betreffende de indeling van scheepscasco’s van de GN-onderverdelingen 8901 20 10 en 8901 90 10. In de zaak 21/00175 heeft de Hoge Raad op 24 december 2021 de middelen over de uitspraak van het Hof beoordeeld en vastgesteld dat de uitkomst hiervan is dat deze middelen niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak.