Oorsprong - formulier A verplicht voor het verkrijgen van een preferentieel tarief

De Rechtbank Noord-Holland heeft in de zaaknummers HAA 17/1307, HAA 17/1308, HAA
17/1312, HAA 17/1313, HAA 17/1314 en HAA 17/1316 op 10 februari 2020 geoordeeld dat
voor het toekennen van een preferentieel tarief het niet enkel voldoende is dat de
producten worden aangemerkt als “producten van oorsprong” maar dat uit de procedures
en methoden van administratieve samenwerking tevens volgt dat een certificaat van
oorsprong moet worden overgelegd ongeacht of het land van oorsprong tussen partijen
in geschil is.