Prejudiciële vragen betreffende de indeling van bijenwas

In de gevoegde zaken C-197/20 en C-216/20 KAHL e.a. zijn prejudiciële vragen gesteld
met betrekking tot de indeling van bijenwas die in het land van uitvoer wordt
gesmolten en na stolling wordt uitgevoerd. De Duitse versie stelt, “deze
onderverdeling omvat gesmolten, geperste of geraffineerde was”. In de Franse versie
ontbreekt het woord voor gesmolten. In de Engelse versie is de term “melted”
weggelaten in 1955, zonder dat er een wijziging is gerapporteerd. Het is volgens de
verwijzende rechter hierom relevant welke uitlegging gegeven moet worden aan het
woord “gesmolten” in de toelichting onder GN-onderverdeling 1521 9099. Dan zou het
aan de orde zijnde product onder “andere was” in de onderverdeling moeten worden
ingedeeld, aangezien de was gesmolten werd.