Prejudiciële vragen indeling routerantennes

In de zaak C- 542/21 is het Hof van Justitie verzocht uit te leggen in hoeverre postonderverdeling 8517 70 11 van de gecombineerde nomenclatuur antennes kan omvatten voor routers die zijn geconfigureerd voor gebruik in lokale netwerken (LAN) en/of in wide area networks (WAN).