Prejudiciële vragen indelingsverordening visolie

De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2019/1661 van 24 september
2019 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een product dat is
vervaardigd uit visolie van vissoorten zoals ansjovis, sardine en makreel. In de zaak
T-846/19 heeft de verzoekende partij het Gerecht van Eerste Aanleg verzocht deze
uitvoeringsverordening in haar geheel nietig te verklaren.