Rechtbank-Noord Holland: recht heeft op vrijstelling voor goederen met te verwaarlozen waarde in groepagezending

De Rechtbank Noord-Holland komt op 4 juni 2021 in zaaknummer HAA 19/75 tot de conclusie dat eiseres recht heeft op toepassing van de vrijstelling en verweerder dan ook ten onrechte de aanvraag om terugbetaling heeft afgewezen. Het beroep zal gegrond worden verklaard, de uitspraak op bezwaar zal worden vernietigd. De rechtbank draagt verweerder op binnen vier weken na verzending van deze uitspraak met inachtneming van deze uitspraak opnieuw een beslissing te nemen.