Aanpassing van de maximumresidugehalten voor de bestrijdingsmiddelen 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, mandipropamid, en profoxydim in of op bepaalde producten

Zodra een levensmiddel of diervoeder in de handel wordt gebracht mag het gehalte aan
bestrijdingsmiddelenresiduen niet meer bedragen dan vastgesteld in de bijlagen bij
Verordening (EG) nr. 396/2005.

Met Verordening (EU) 2019/1176 worden bijlagen II, III en V van Verordening (EG) nr.
396/2005 gewijzigd en worden de maximumresidugehalten voor de bestrijdingsmiddelen
voor 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, mandipropamid, en profoxydim in of op
bepaalde producten aangepast.