Aanpassing vergoedingen die aan het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald

Het inflatiecijfer van de vergoedingen die vanaf 1 april 2020 aan het Europees
Geneesmiddelenbureau moeten worden betaald, is aangepast.