Antidumping – bericht naderend vervallen maatregelen op acesulfaamkalium uit China

In PbEU C 46 van 12 februari 2020 is bekendgemaakt dat de
antidumpingmaatregelen op acesulfaamkalium uit China zullen vervallen op 1 november
2020.