Beperkende maatregelen

Er is een enkele lijst vastgesteld voor de bijlagen die de contactgegevens van de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de adressen voor de kennisgevingen aan de
Europese Commissie bevatten, bij bepaalde verordeningen die beperkende maatregelen
bevatten.