Bericht betreffende preferentiële overeenkomsten die voorzien in een diagonale cumulatie van de oorsprong

In PbEU C 158 van 10 mei 2019 heeft de Commissie een bericht gepubliceerd
over de datum van toepassing van de regionale conventie betreffende de
pan-Euro-mediterrane preferentiële oorsprongregels of de protocollen betreffende de
oorsprongregels die voorzien in diagonale cumulatie tussen de partijen bij deze
conventie.