Gerectificeerd modelcertificaat voor de binnenkomst in de Unie van kiemgroenten en zaden bestemd voor de productie van kiemgroenten

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/628 bevat regels voor de eenvormige toepassing van
de artikelen 88 en 89 van Verordening (EU) 2017/625 wat betreft de ondertekening en
afgifte van officiële certificaten en de waarborgen voor de betrouwbaarheid van
officiële certificaten voor dieren en dierlijke producten. Deze verordening wordt nu
gerectificeerd m.b.t. het modelcertificaat voor de binnenkomst in de Unie voor het in
de handel brengen van kiemgroenten en zaden bestemd voor de productie van
kiemgroenten.