Goedkeuring van de door Denemarken aangemelde nationale bepalingen inzake de toevoeging van nitriet aan bepaalde vleesproducten.

De Deense nationale bepalingen inzake de toevoeging van nitrieten aan vleesproducten,
waarvan het Koninkrijk Denemarken bij brief van 10 november 2017 aan de Europese
Commissie kennisgeving heeft gedaan, worden goedgekeurd.