Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen

Op 15 januari is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van de
handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen die in de maand december 2019 zijn
ingeschreven, verlengd, gewijzigd of ingetrokken.