Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (gevaarlijke stoffen)

Er is wijziging gebracht in de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde
indeling en etikettering.