Inleiding onderzoeksprocedure invoer van keramische tegels uit het Koninkrijk Saudi-Arabië

In PbEU C210 van 24 juni 2020 is een bericht van inleiding bekend gemaakt
van een onderzoeksprocedure van de Unie betreffende belemmeringen voor het
handelsverkeer in de zin van Verordening (EU) 2015/1843 die door het Koninkrijk
Saudi-Arabië zijn ingesteld in de vorm van maatregelen die gevolgen hebben voor de
invoer van keramische tegels (2020/C 210/08)