Invoer van pluimvee en pluimveeproducten uit Canada, de Verenigde Staten en Rusland

De gegevens voor Canada en de Verenigde Staten in de tabel in deel 1 van bijlage I
bij Verordening (EG) nr. 798/2008 omvatten zones van die derde landen die na de
bevestiging van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) tot ruiming, reiniging en
ontsmetting zijn overgegaan en opnieuw bepaalde pluimveeproducten mogen invoeren in
en doorvoeren door de EU met een aanvangsdatum van meer dan twee jaar geleden. De
gegevens voor Canada en de Verenigde Staten worden daarom dienovereenkomstig
gewijzigd. Op 17 november 2016 heeft Rusland de aanwezigheid van HPAI van het subtype
H5N8 op een pluimveebedrijf op zijn grondgebied bevestigd. De invoer van
pluimveevlees uit dat land wordt daarom verboden.