Nederlandse implementatie van Verordening (EU) 2017/625 (verordening officiële controles)

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële
controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van
de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te
waarborgen wordt op 14 december 2019 van toepassing. Via een amvb op voordracht van
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt voorzien in de benodigde
uitvoeringsbepalingen om uitwerking te kunnen geven aan de verordening.