Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - lavandulylsenecioaat en carvon

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. De stof lavandulylsenecioaat is goedgekeurd.
Het CAS-nummer voor de stof carvon is gewijzigd.