Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. De werkzame stof Icaridine is goedgekeurd. De
beoordeling van de werkzame stoffen waarvan de goedkeuring tussen 31 maart 2025 en 27
december 2028 vervalt, in het kader van de verlengingsprocedure wordt aan de
lidstaten toevertrouwd.