Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de

communautaire bepalingen is toegelaten. De geldigheidsduur van de goedkeuring is voor een groot aantal werkzame stoffen verlengd.