Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Virkon S

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een tijdelijke vrijstelling verleend
voor Virkon S. De goedkeuringsperiode van een groot aantal werkzame stoffen is
verlengd.