Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

De regeling is aangepast aan een aantal communautaire uitvoeringsbesluiten