Tijdelijke noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Italië

Italië heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van de actuele situatie op zijn grondgebied inzake Afrikaanse varkenspest naar aanleiding van een op 4 mei 2022 bevestigde uitbraak van die ziekte bij in het wild levende varkens in de gemeente Rome.

Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, wordt de besmette zone voor Afrikaanse varkenspest in Italië in samenwerking met die lidstaat op het niveau van de Unie omschreven.