Wijzigingen in de veterinaire voorwaarden voor het handelsverkeer van producten en dieren met de EER-landen

De veterinaire bepalingen die Ijsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein voor
het handelsverkeer met de EU van dieren, producten van dierlijke oorsprong en
diervoeders toepassen worden op een aantal onderdelen gewijzigd.