Aanbeveling voor invoer pluimveevlees uit Oekraïne

De Commissie heeft op 27 november een concept aanbeveling bekend gemaakt voor een
Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen van onderhandelingen over een
overeenkomst tot wijziging van het bestaande tariefcontingent voor vlees van pluimvee
en bereidingen daarvan en tot wijziging van de bestaande tariefregeling voor andere
delen van pluimvee, zoals vastgesteld in bijlage I-A bij hoofdstuk 1 van de
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en
Oekraïne, anderzijds.