Bevoegdheden om op grond van de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst overgangsmaatregelen vast te stellen

Bij Besluit Nr. 1/2019 van de ACS-EU-Raad van Ministers van 23 mei 2019 is de
delegatie van bevoegdheden bekendgemaakt aan het ACS-EU-Comité van ambassadeurs
inzake het besluit om op grond van de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst
overgangsmaatregelen vast te stellen.