Datum inwerkingtreding vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam op 1 augustus 2020

In PbEU L 207 van 30 juni 2020 is bekend gemaakt dat op 1 augustus 2020 de
vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam in werking zal treden.