Oorsprong – Kennisgeving betreffende de toepassing REX-systeem vrijhandelsovereenkomst met Vietnam

In PbEU C 196 van 11 juni 2020 is een kennisgeving gepubliceerd die is gericht aan de
exporteurs betreffende de toepassing van het REX-systeem in de Europese Unie in het
kader van haar vrijhandelsovereenkomst met Vietnam.