Oorsprong – wijziging LGO Besluit betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden voor bestuurlijke samenwerking - rectificatie

Bij Besluit (EU) 2019/2196 van 19 december 2019 (PbEU L 337 van 30 december
2019) heeft de Raad de wijziging gepubliceerd van Besluit 2013/755/EU betreffende de
associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”).
Bij PbEU L 45 van 18 februari 2020 is de publicatie van dit Besluit
gerectificeerd.