Oorsprong: rectificatie standpunt EU EPO met Ivoorkust

In PbEU L22 is het Besluit (EU) 2019/1355 van de Raad van 15 juli 2019
gepubliceerd betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het
EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst
tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, over de vaststelling van Protocol 1 betreffende de definitie van het
begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking. In
PbEU L 9 is een rectificatie bekendgemaakt.