Preferentiële regelingen

 • Bij PbEU L 250 heeft de Raad het Besluit (EU) 2016/1623 van 1 juni 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, gepubliceerd. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen op het gebied van handel en douane samenwerking. Bij Besluit (EU) 2019/234 (PbEU L 37 van 8 februari 2019 van 28 april 2007) heeft de Raad het namens de Europese Unie in te nemen standpunt gepubliceerd in de Gezamenlijke Raad die is opgericht krachtens de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds, over de vaststelling van het reglement van orde van de Gezamenlijke Raad en van het Handels- en ontwikkelingscomité.

 • Bij Besluit (EU) 2019/217 van 28 januari 2019 (PbEU L 34 van 6 februari 2019) heeft de Raad de sluiting bekendgemaakt van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko over de wijziging van de Protocollen nrs. 1 en 4 van de Euromediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds.

 • Bij Besluit Nr. 1/2019 van het OZA-EU comité douanesamenwerking van 14 januari 2019 (PbEU L 32 van 4 februari 2019) is de afwijking gepubliceerd van de oorsprongsregels in Protocol 1 bij de Tussentijdse Overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een Economische Partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk en zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, in verband met de bijzondere situatie van Mauritius met betrekking tot gezouten snoekmakreel.

 • In PbEU L 27 van 31 januari 2019 is een kennisgeving gepubliceerd die
  betrekking heeft op de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een
  briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie
  van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk
  Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene
  preferenties.

 • In PbEU L 27 van 31 januari 2019 is een kennisgeving gepubliceerd die betrekking
  heeft op de inwerkingtreding van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling
  tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de
  oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen
  en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties.