Rusland-Oekraïne

  • Er is een tweetal rectificaties gepubliceerd. Deze betreffen de geboortedatum van een persoon.

  • De sanctieregeling is aangepast aan de uitbreiding van de communautaire sancties.

  • Oekraïne treedt op 1 oktober 2022 toe tot de Overeenkomst gemeenschappelijk douanevervoer. Dit heeft gevolgen voor de zekerheidsstelling. Op de website van de Douane is het volgende bericht gepubliceerd die de gevolgen weergeeft:

  • Er zijn personen en entiteiten toegevoegd aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Er zijn nieuwe verboden vastgesteld. De invoerverboden zijn aanzienlijk uitgebreid met diverse nieuwe artikelen, waaronder artikelen als houtpulp en papier, bepaalde elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edele metalen, bepaalde machines en chemische producten, sigaretten, kunststoffen en chemische eindproducten zoals cosmetica. Ook de uitvoerverboden zijn uitgebreid door nieuwe producten toe te voegen aan de lijst van goederen die kunnen bijdragen tot de versterking van de Russische industriële capaciteit, en beperkingen op te leggen voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van een aantal aanvullende goederen die in de luchtvaartsector worden gebruikt.

  • Er is wijziging gebracht in de adressen van de websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en het adres en de andere contactgegevens voor kennisgevingen aan de Commissie.