Afwijking termijn tariefcontingenten IJsland

Met ingang van 11 maart 2018 is een afwijking voorzien van de contingentsperiode voor
tariefcontingenten voor bepaalde producten uit IJsland.