Mededeling betreffende bevoegde instanties echtheidscertificaten tariefcontingent rundvlees hoge kwaliteit

In PbEU C 88 van 17 maart 2020 heeft de Commissie een mededeling
gepubliceerd betreffende instanties die bevoegd zijn echtheidscertificaten voor het
tariefcontingent voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit af te
geven in het kader van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 481/2012.