Opening tariefcontingenten voor bepaalde granen uit Oekraïne

Met ingang van 1 januari 2018 wordt een tariefcontingent geopend bepaalde granen uit
de Oekraïne. Tevens zijn voor het contingent beheersmaatregelen vastgesteld.