Tariefcontingenten vlees van pluimvee uit de Verenigde Staten

De Europese Commissie heeft met ingang van 19 december 2017 de beschikbare
hoeveelheden in de tariefcontingenten voor de invoer vlees van pluimvee uit de
Verenigde Staten waarvoor geen aanvragen zijn ingediend toegevoegd aan de
hoeveelheden voor de deelperiode van 1 april tot en met 30 juni 2017.