Tariefcontingenten voor schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees uit IJsland

Met ingang van 1 september 2018 wordt een separate verordening vastgesteld voor
tariefcontingenten voor de invoer schapen, geiten, schapenvlees en geitenvlees uit
IJsland.