Tariefcontingenten voor visconserven uit Thailand

Met ingang van 26 april 2019, is de herverdeling bekendgemaakt van tariefcontingenten
voor visconserven uit Thailand naar aanleiding van de terugtrekking van het VK uit de
EU.