Toewijzing certificaten producten sector suiker

De Europese Commissie heeft met ingang van 20 oktober 2017 de aanvragen van
invoercertificaten voor de invoer van producten uit de sector suiker toegewezen en de
indiening van aanvragen voor het lopende verkoopseizoen geschorst.