Wijzigingen tariefcontingenten terugtrekking Verenigd Koninkrijk

Met ingang van 30 maart 2019 worden de tariefcontingenten op landbouwgoederen gesplitst in een deel voor de EU en een deel voor het Verenigd Koninkrijk (VK) dat per die datum geen deel meer zal uitmaken van de EU.