Nieuws

 • De Wereld Douane Organisatie heeft zeer recent het overzicht geactualiseerd van
  landen, gebieden en douane of economische unies die het Geharmoniseerd Systeem
  toepassen. Het Geharmoniseerd Systeem wordt in bijna 200 landen, gebieden en douane
  of economische unies gehanteerd als basis voor het douanetarief en voor het
  verzamelen van statistieken van de buitenlandse handel. Er zijn thans 114
  verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende het Geharmoniseerd Systeem.

 • Bij Verordening (EG) nr. 58/2004 (PbEU L 9 van 15 januari 2004) zijn - met
  ingang van 15 januari 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • In november 2003 was de waarde van de in- en uitvoer van goederen lager dan in
  november 2002. De uitvoer lag 3 procent onder het niveau van een jaar eerder en
  bedroeg 19,4 miljard euro. De invoer was 1 procent lager en kwam uit op 17,3 miljard
  euro. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het handelsoverschot is
  afgenomen van 2,6 miljard euro in november 2002 naar 2,1 miljard euro in november
  2003. De lagere waarde van de in- en uitvoer is deels te verklaren door lagere
  prijzen. Daarnaast telde november in 2003 een werkdag minder dan in 2002.

 • Bij Verordening (EG) nr. 56/2004 (PbEU L 8 van 14 januari 2004) zijn - met
  ingang van 14 januari 2004 - de in art. 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
  forfaitaire invoerwaarden vastgesteld voor de bepaling van de invoerprijzen van
  bepaalde soorten groenten en fruit. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij de
  verordening.

 • Met ingang van 27 januari 2004 moet een invoercertificaat worden overgelegd bij de
  invoer ethylalcohol uit landbouwproducten.