Algemeen douanetarief

 • Op 1 januari 2007 zal de goederennomenclatuur van de Internationale Douaneraad het
  zogenoemde geharmoniseerd systeem, of afgekort GS, wijzigen. De Internationale
  Douaneraad, sinds 1994 meer bekend onder de werknaam Werelddouaneorganisatie (WDO),
  heeft de desbetreffende wijzigingen bekendgemaakt. Deze wijzigingen treden voor alle
  GS-verdragspartijen in werking op 1 januari 2007. De gecombineerde tarief- en
  statistieknomenclatuur van de Europese Unie (GN), waarin opgenomen het
  gemeenschappelijk douanetarief, is gebaseerd op het GS. De wijzigingen overeengekomen
  in WDO-verband zullen daarom per 1 januari 2007 ook worden opgenomen in de
  gecombineerde nomenclatuur.

 • De Europese Commissie heeft de omrekeningskoers van de euro in nationale valuta van
  de 'niet-deelnemende lidstaten' bekendgemaakt voor de maand februari 2005.

 • De Europese Commissie heeft in Verordening (EG) nr. 129/2005 de indeling in de
  gecombineerde nomenclatuur vastgesteld van een tweetal thuisbioscoopsystemen onder
  onderverdeling 8521 90 00, en een tweetal netwerkanalysators onder onderverdeling
  9031 80 39.

  De verordening strekt tevens tot intrekking van Verordening (EG) 995/98, punt 2,
  audiofrequentieversterker met digitale geluidsprocessor.

 • De Werelddouaneorganisatie heeft onlangs de besluiten bekendgemaakt die het Comité
  voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 34e zitting (oktober
  2004). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een lijst
  met wijzigingen van de toelichtingen, een overzicht met indelingsadviezen
  (tariferingen) en ten slotte een overzicht met besluiten tot indeling van bepaalde
  goederen.

 • De Commissie heeft een voorstel voor een verordening van de Raad ingediend tot
  schorsing van de autonome douanerechten (tarief: 'nulrecht') tot 31 december 2006
  voor bepaalde types videomonitors met plasma- of vloeibare-kristallenschermen met een
  beeldschermgrootte van 19 inch of minder en een aspectverhouding (van het scherm) van
  4:3 of 5:4 die worden ingedeeld onder GN-code 8528 2190 van het Gemeenschappelijk
  Douanetarief (GDT).