Brexit

 • De havens van Amsterdam, Rotterdam en Den Helder worden aan de aangewezen havens waar vis mag worden aangeland of overgeladen toegevoegd. Daarnaast wordt een aantal havens aangewezen waartoe vissersvaartuigen uit het Verenigd Koninkrijk (VK) toegang hebben om onderhoud te laten plegen.

 • In de maand maart 2021 zijn nieuwe documenten gepubliceerd door diverse instanties. In onderstaande opsomming vindt u de meest relevante publicaties.

 • De nieuwe fase van de Brexit die per 1 april 2021 van kracht zou worden kan voor problemen zorgen bij Europese exporteurs. Op 1 april 2021 start de tweede fase van het Border Operating Model. Dan gelden er aanvullende eisen voor bepaalde producten die geëxporteerd worden naar het VK. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven die producten exporteren naar het VK voorzien moeten worden van de juiste documenten en certificaten. De Britse overheid heeft daarom op 11 maart 2021 bekend gemaakt dat de nieuwe importregels en grenscontroles die op 1 april 2021 in zouden gaan worden uitgesteld naar 1 oktober 2021 en 1 januari 2022.

 • Op 11 maart jl. heeft de Britse overheid in een officiële verklaring medegedeeld dat maatregelen zoals die vanaf 1 april en 1 juli 2021 van toepassing zouden zijn uitgesteld worden. Zo wordt de termijn om de uitgestelde aangifte ten invoer (die verplicht is en blijft) te doen verlengt tot 1 januari 2022 en wordt het indienen van de ENS melding (voor Safety en security) vereist vanaf 1 januari 2022.

 • In PbEU L 68 van 26 februari 2021 is het Besluit nr. 1/2021 van 23 februari
  2021 bekend gemaakt van de partnerschapsraad die is opgericht bij de handels- en
  samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese unie en de Europese gemeenschap voor
  atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en
  Noord-Ierland, anderzijds. Het Besluit betreft de datum waarop de voorlopige
  toepassing overeenkomstig de handels- en samenwerkingsovereenkomst wordt beëindigd.