Brexit

 • Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief van 30 september 2020
  geïnformeerd over de voorbereidingen op een no deal-scenario inzake het vertrek van
  het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU).

 • Recent is een onderzoeksrapport gepubliceerd met de beelden, meningen, ervaringen en
  verwachtingen van ondernemers over de Brexit. Het onderzoek is gedaan in opdracht van
  het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 • Op verzoek van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken is de afgelopen drie
  jaar onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven die een directe zakelijke
  relatie met het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben. In dit onderzoek is daar een nieuwe
  doelgroep aan toegevoegd; bedrijven die een indirecte relatie met het Verenigd
  Koninkrijk.

 • Op haar website heeft de Commissie een voorstel bekend gemaakt voor een verordening
  van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van de
  tariefcontingenten van de Unie en andere invoerquota in het kader van BREXIT. Hoewel
  Noord-Ierland formeel deel uitmaakt van het douanegebied van het Verenigd Koninkrijk,
  moet het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot Noord-Ierland de douanewetgeving van
  de Unie toepassen alsof Noord-Ierland zich nog steeds in het douanegebied van de Unie
  bevond. In het voorstel wordt wel onder meer bepaald dat tariefcontingenten van de
  Unie en andere invoerquota alleen beschikbaar zijn voor goederen die in de Unie
  worden ingevoerd en in het vrije verkeer worden gebracht, en niet in Noord-Ierland.

 • De Britse overheid heeft onlangs informatie gepubliceerd over de procedures voor
  handel met de EU na het eindigen van de Brexit-transitieperiode. In het document
  staat uitgelegd hoe de Britten in drie fases hun douaneformaliteiten en
  grenscontroles zullen inrichten en hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de
  aankomende veranderingen. Een en ander zal hoe dan ook van toepassing worden,
  ongeacht of er een handelsakkoord tussen VK en EU tot stand komt. Uitzondering zijn
  goederen met herkomst of bestemming Noord-Ierland; daarvoor werkt het VK aan een
  ander regime in lijn met het Ierland/Noord-Ierland-protocol.