Brexit

 • De Douane heeft een Mededeling in het Handboek Douane gepubliceerd die gaat over de
  voorwaarden die in acht moeten worden genomen om producten van preferentiële
  oorsprong uit het VK of uit de EU in het wederzijdse goederenverkeer – al dan niet
  binnen een tariefcontingent – vrij van invoerrechten te kunnen importeren.

 • In PbEU L 444 van 31 december 2020 is bij Besluit (EU) 2020/2252 van de Raad
  van 29 december 2020 de ondertekening bekend gemaakt, namens de Unie, betreffende de
  voorlopige toepassing van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
  Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd
  Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds.

 • In PbEU L444 van 31 december 2020 is de handels- en
  samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
  atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en
  Noord-Ierland, anderzijds bekend gemaakt.

 • In PbEU L444 van 31 december 2020 is een kennisgeving opgenomen betreffende
  de definitieve bijwerking door de juristen-vertalers van de teksten van de
  overeenkomsten in alle 24 taalversies. Het bleek onmogelijk om deze bijwerking te
  laten te laten plaatsvinden vóór de ondertekening ervan door de partijen en de
  bekendmaking ervan in het Publicatieblad. De overeenkomsten zullen aan een
  definitieve juridische en taalkundige revisie worden onderworpen en de uit die
  juridische en taalkundige revisie resulterende authentieke en definitieve teksten
  zullen in de plaats treden van de ondertekende versies van de overeenkomsten. Deze
  authentieke en definitieve teksten van de overeenkomsten zullen bijtijds, d.w.z.
  uiterlijk op 30 april 2021 in het Publicatieblad van de Europese Unie worden
  bekendgemaakt.

 • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2254 van 29 december 2020 (PbEU L 446 van 31
  december 2020) heeft de Commissie de maatregelen bekend gemaakt betreffende het
  opstellen van attesten van oorsprong op basis van de leveranciersverklaringen voor
  preferentiële uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk tijdens een overgangsperiode.