Brexit

  • Minister Gove (Kabinetszaken) heeft aan de Europese Commissie "formeel bevestigd" dat Londen geen verlenging van de overgangsperiode voor de brexit vraagt. Hij heeft dat tegen vicevoorzitter Maroš Šefčovič gezegd tijdens online-overleg over de terugtrekking van de Britten uit de EU. Šefčovič zei de mededeling als een definitief nee tegen langere onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen Londen en Brussel te beschouwen. De Britten kunnen zich nog tot 1 juli bedenken, maar volgens de EU-commissaris kon de boodschap niet duidelijker zijn.

  • De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn het eens geworden over de data waarop er over een vrijhandelsakkoord gesproken kan worden. Dat maken de partijen woensdag in een gezamenlijke verklaring bekend.

  • De Raad heeft in PbEU L 29 van 31 januari 2019 het Besluit (EU) 2020/135 van 30 januari 2020 gepubliceerd. Dit Besluit betreft de sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Dit akkoord is in hetzelfde publicatieblad opgenomen.

  • In PbEU L 29 van 31 januari 2019 is bekend gemaakt dat het Akkoord inzake terugtrekking VK uit de Europese Unie op 1 februari 2020 in werking treden.

  • De Raad heeft in PbEU C34 van 31 januari 2019 een politieke verklaring bekend gemaakt waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk na 31 januari 2019. In dit bericht worden de elementen die zien op handel en douane belicht.