GS2022

Op 1 januari 2022 treedt de 7e editie van het Geharmoniseerd systeem (GS) in werking. Onder het dossier “GS2022” publiceren we over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de wijzigingen van het GS mee te maken zullen krijgen. In de komende anderhalf jaar zullen we het nieuwsdossier GS2022 doorlopend blijven updaten met nieuwe informatie.

 

 • Op haar website heeft de Wereld Douane Organisatie aanvullende wijzigingen bekend
  gemaakt op de GS-nomenclatuur editie 2022 die zijn aanvaard als gevolg van de
  aanbeveling van de Raad van 25 juni 2020.

 • Tijdens een door UNEP OzonAction georganiseerde bijeenkomst van de partijen die lid
  zijn bij het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, is
  onder meer gesproken over hoe de WDO-aanbeveling kan helpen bij het implementeren van
  nationale maatregelen om fluorkoolwaterstoffen (HFK's) te identificeren voordat de
  nieuwe internationale codes van het geharmoniseerde systeem van kracht worden.

 • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie (WDO) de GS 2022-
  correlatietabellen bekend gemaakt.

 • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie verslag gedaan van de besprekingen van het Comité Geharmoniseerd Systeem tijdens de 66e zitting. De agenda van HSC / 66 was dusdanig opgesteld om ervoor te zorgen dat het pakket GS 2022-op tijd kan worden geleverd voor de implementatie van GS 2022 op 1 januari 2022 door de verdragsluitende partijen bij het GS-verdrag. Met dat in gedachten heeft het Comité zich geconcentreerd op de concordantietabellen tussen de HS 2022- en 2017-versies, en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de GS-toelichting. . De concordantietabellen zullen op de WDO-website worden gepubliceerd nadat het verslag van de 66e zitting van het Comité is aangenomen.

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 352 van 22 oktober 2020 is Besluit 2020/1532 van 12 oktober 2020 gepubliceerd. Dit besluit vormt een aanvulling op Besluit (EU) 2020/1410.