GS2022

Op 1 januari 2022 treedt de 7e editie van het Geharmoniseerd systeem (GS) in werking. Onder het dossier “GS2022” publiceren we over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de wijzigingen van het GS mee te maken zullen krijgen. In de komende anderhalf jaar zullen we het nieuwsdossier GS2022 doorlopend blijven updaten met nieuwe informatie.

 

 • Op haar website heeft de Wereld Douaneorganisatie verslag gedaan van de besprekingen van het Comité Geharmoniseerd Systeem tijdens de 66e zitting. De agenda van HSC / 66 was dusdanig opgesteld om ervoor te zorgen dat het pakket GS 2022-op tijd kan worden geleverd voor de implementatie van GS 2022 op 1 januari 2022 door de verdragsluitende partijen bij het GS-verdrag. Met dat in gedachten heeft het Comité zich geconcentreerd op de concordantietabellen tussen de HS 2022- en 2017-versies, en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de GS-toelichting. . De concordantietabellen zullen op de WDO-website worden gepubliceerd nadat het verslag van de 66e zitting van het Comité is aangenomen.

 • In PbEU L 327 van 8 oktober 2020 is het Besluit (EU) 2020/1410 van de Raad van 25 september 2020 bekend gemaakt, betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de 66e zitting van het Comité voor het geharmoniseerde systeem van de Werelddouaneorganisatie. In PbEU L 352 van 22 oktober 2020 is Besluit 2020/1532 van 12 oktober 2020 gepubliceerd. Dit besluit vormt een aanvulling op Besluit (EU) 2020/1410.

 • GS 2022, de zevende editie van de geharmoniseerde systeemnomenclatuur, wordt
  wereldwijd gebruikt voor de uniforme indeling van internationaal verhandelde goederen
  en is door alle partijen bij het Internationaal Verdrag betreffende het
  geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen aanvaard.
  Het treedt in werking op 1 januari 2022.

 • Zoals in een eerder bericht reeds is weergegeven, is op de nieuwssite van
  Inenuitvoer.nl onder GS 2022 een dossier geopend waarin informatie zal worden geboden
  over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de
  wijzigingen van het GS per 1 januari 2022 op termijn mee te maken zullen krijgen. In
  dit bericht een korte beschrijving van de stand van zaken rondom het Geharmoniseerd
  Systeem.

 • Op 1 januari 2022 treedt de 7e editie van het Geharmoniseerd systeem (GS) in werking. Ter ondersteuning van onze klanten en relaties zal Sdu de berichtgeving met betrekking tot het GS 2022 gaan bundelen. Op Inenuitvoer.nl zal onder de nieuwsrubriek GS2022 informatie worden gepubliceerd over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de wijzigingen van het GS mee te maken zullen krijgen. In de komende anderhalf jaar zullen we het nieuwsdossier GS2022 doorlopend blijven updaten met nieuwe informatie.