GS2022

Op 1 januari 2022 treedt de 7e editie van het Geharmoniseerd systeem (GS) in werking. Onder het dossier “GS2022” publiceren we over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de wijzigingen van het GS mee te maken zullen krijgen. In de komende anderhalf jaar zullen we het nieuwsdossier GS2022 doorlopend blijven updaten met nieuwe informatie.

 

 • GS 2022, de zevende editie van de geharmoniseerde systeemnomenclatuur, wordt
  wereldwijd gebruikt voor de uniforme indeling van internationaal verhandelde goederen
  en is door alle partijen bij het Internationaal Verdrag betreffende het
  geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen aanvaard.
  Het treedt in werking op 1 januari 2022.

 • Zoals in een eerder bericht reeds is weergegeven, is op de nieuwssite van
  Inenuitvoer.nl onder GS 2022 een dossier geopend waarin informatie zal worden geboden
  over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de
  wijzigingen van het GS per 1 januari 2022 op termijn mee te maken zullen krijgen. In
  dit bericht een korte beschrijving van de stand van zaken rondom het Geharmoniseerd
  Systeem.

 • Op 1 januari 2022 treedt de 7e editie van het Geharmoniseerd systeem (GS) in werking. Ter ondersteuning van onze klanten en relaties zal Sdu de berichtgeving met betrekking tot het GS 2022 gaan bundelen. Op Inenuitvoer.nl zal onder de nieuwsrubriek GS2022 informatie worden gepubliceerd over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de wijzigingen van het GS mee te maken zullen krijgen. In de komende anderhalf jaar zullen we het nieuwsdossier GS2022 doorlopend blijven updaten met nieuwe informatie.

 • De Wereld Douaneorganisatie (WDO) heeft de door alle 158 verdragsluitende partijen
  bij het GS-verdrag aanvaarde wijzigingen in de nomenclatuur van het geharmoniseerd
  systeem (GS) gepubliceerd.

 • De zevende editie van het Geharmoniseerd Systeem (versie 2022) die wordt gebruikt
  voor de uniforme indeling van goederen die internationaal over de hele wereld worden
  verhandeld, is door alle partijen bij het geharmoniseerde systeemverdrag aanvaard.
  Het treedt in werking op 1 januari 2022.