GS2022

Op 1 januari 2022 treedt de 7e editie van het Geharmoniseerd systeem (GS) in werking. Onder het dossier “GS2022” publiceren we over de belangrijkste aandachtsgebieden waar marktdeelnemers met betrekking tot de wijzigingen van het GS mee te maken zullen krijgen. In de komende anderhalf jaar zullen we het nieuwsdossier GS2022 doorlopend blijven updaten met nieuwe informatie.

 

 • In Tractatenblad Nr. 119 jaargang 2021 is de (Engelse) versie van het Geharmoniseerd Systeem per 1 januari 2022 bekend gemaakt.

 • Onlangs zijn door de Wereld Douane Organisatie de indelingsbeslissingen bekend gemaakt van de 67e zitting van het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem. Bij een van de nieuwe indelingsbesluiten is abusievelijk een onjuiste GS onderverdeling opgenomen.

 • De Wereld Douane Organisatie heeft onlangs op haar website de besluiten bekendgemaakt die het Comité voor het Geharmoniseerde Systeem heeft genomen tijdens zijn 67e zitting (april 2021). De besluiten zijn gepresenteerd in een drietal overzichten, te weten een overzicht met indelingsadviezen (tariferingen), besluiten tot indeling van bepaalde goederen en een overzicht van gewijzigde toelichtingen.

  De nieuwe indelingsadviezen (tariferingen) of aanpassingen van bestaande indelingsadviezen zien op de indeling van bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 04.10, 2403.99, 2711.19, 7004.90, 7312.10, 8415.90, 8708.99, 9026.20 en 95.03.

  De wijzigingen op de toelichtingen zien op post 24.03, hoofdstuk 29, post 30.02, hoofdstuk 65 en de posten 73.23, 85.01, 87.03, 95.03 en 95.05.

  De nieuwe indelingsbesluiten zien op de indeling van bepaalde INN producten in de hoofdstukken 28, 29, 30, 32, 34, 35 en 39 en bepaalde producten onder de posten/onderverdelingen 0710.40, 0710.80, 1806.90, 2005.80, 2005.99, 2101.20, 2106.90, 2202.99, 2306.50, 33.01, 3301.29, 3404.90, 3916.90, 3926.90, 4011.20, 8402.19, 8419.20, 8427.10, 8479.89, 8502.13, 8504.40, 8703.22 en 9405.40.

 • De 67e zitting van het Comité Geharmoniseerd Systeem heeft in april 2021 haar primaire werk met betrekking tot de GS versie 2022-instrumenten afgerond. De vergadering werd van 12 tot 30 april 2021 gehouden in een gemengd format van onlinesessies en schriftelijke forumdiscussies met een definitief aanvaarde agenda van 98 agendapunten.

 • Al bijna 40 jaar werken we wereldwijd met een internationale standaard voor het identificeren van goederen. Deze standaard is in 1983 vastgelegd in een internationaal verdrag inzake de omschrijving en de codering van goederen (het geharmoniseerd systeem, “GS”). Het GS bevat tot op 6 cijfers nauwkeurig de goederenindeling, de zogenaamde GS-code en vormt de basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN) en taric, het systeem van de Europese Unie waarin de verdere onderverdeling van de goederenindeling is vastgelegd.