Prejudiciële vragen indeling geprofileerd hout

In de zaak C-62/20 is het Hof van Justitie de vraag gesteld in hoeverre geschaafde
houten planken waarbij bij de vier hoeken een afronding werd aangebracht over de
gehele lengte van de plank, dienen te worden beschouwd als zijnde 'over de gehele
lengte geprofileerd' en bijgevolg te worden ingedeeld onder tariefpost 44.09 of dat
het afronden van de hoeken niet worden beschouwd als 'over de gehele lengte
geprofileerd' en de goederen bijgevolg dienen te worden ingedeeld onder tariefpost
44.07?